начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 1, 1 - 15 януари 2011 г. > Начисляване на данък по чл. 163а – ...
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2011 г.


ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ


За да имате достъп до пълния текст на този документ, моля,

Начисляване на данък по чл. 163а – 163В от ЗДДС при доставките

Лиляна Панева – данъчен консултант

   В сп. „Експерт”, бр. 10/2010 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, дава отговор на въпроса кой и как начислява данъка при доставките, облагаеми по реда на чл. 163а - 163В от ЗДДС.
При тези доставки данъкът се дължи не от доставчика, а от получ...