начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 6, Юни 2011 г. > Начисляване на заплати и осигуровки
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2011 г.


Статия със свободен достъп

Начисляване на заплати и осигуровки

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор

   Въпрос: На 10.04.2011 г. са изплатени заплатите и са внесени осигуровките за месец март 2011 г. В общи линии заплати се изплащат и се внасят осигуровки за предходен месец на 10-о число от текущия месец. Редно ли е да се начислят заплати и осигуровки в месеца, за който се отнасят, или трябва да се начислят в месеца, в който са изплатени заплатите и са внесени осигуровките?
Отговор: Спазвайки счетоводното законодателство, разходите за заплати следва да се осчетоводяват за месеца, за който се отнасят (разбирайте към 30-о – 31-во число на месеца). Ако например обаче осчетоводите заплатите за м. февруари на 28 февруари, а платите осигуровките за тях на 10 март, при последваща ревизия ще ви начислят лихви за забава за периода от 28 февруари до 10 март. С цел избягване на тези “данъчни безсмислици” има два варианта:
1. Начислените за м. февруари заплати да бъдат изплащани на 27-о – 28-о число, както и осигуровките за м. февруари да бъдат превеждани до същото число на месеца.
2. Начислявате заплатите към 10 март и плащате заплатите на 10 март. При тази схема обаче се получава, че за м. декември трябва да начислите и платите заплати и осигуровки към 10 декември и към 31 декември.