начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Право на обезщетение при временна неработоспособност на служител

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Труд и право” Ася Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ, разглежда следния случай: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работничка, която е пенсионерка. Поради производствени причини осъществяваме съкращени...

Може ли да се сключва трудов договор за 6-дневна работна седмица

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Безсрочен трудов договор, в който е вписано: “Работно време непълно, 6 дни седмично, 6 часа дневно.” “Договорът се сключва за срок от неопределено вре...

Добавка за нощен труд и работа на официален празник при сумирано изчисляване на работното време

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: В предприятието е въведено сумирано отчитане на работното време с период на сумиране 6 месеца. Длъжни ли сме да изплащаме добавката за нощен труд...

Налагане на дисциплинарно наказание "Забележка"

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: Преди около месец бях наказан дисциплинарно със забележка от прекия си ръководител за закъснение за работа. Заповед до днес не ми е връчена. Трябва ли да се смятам за наказан в този случай? Отговор: Ако не Ви е връчена или не Ви бъде връчена...

Работа в периода на отпуск по майчинство

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: В момента съм в платен отпуск от основната месторабота за отглеждане на детето си (до 15.06.09). Имам възможност да започна работа към друга фирма на 40 ч. месечно (по чл. 114 от КТ). 1. Мога ли да сключа трудов договор за външно съвместителс...

Данни за работодателя в трудовите договори

в. Седмичен законник, бр. 13, 6 - 12 април 2009 г.

Въпрос: Длъжен ли съм в трудовите договори, които сключвам с работниците си да вписвам моето ЕГН, или е достатъчен само булстата на фирмата ми? Отговор: В съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ, трудовият договор задължително съдържа данни за страните п...

Прекратяване на трудов договор с бременна работничка

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Въпрос. На 01.10.2008г назначих на работа бременна работничка с термин 07.05.2009 г. при условията на чл. 70 ал.1 във връзка с чл. 136 ал.1. Поради рязкото намаляване обема на работата ми се налага да освободя няколко работнички, за да запазя по-квал...

Определяне на дисциплинарното наказание

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Във фирмата ни работи служител, който през изминалата 2008 г. беше наказван три пъти със "забележка" поради това, че закъсняваше за работа. В началото на тази година той отново извърши същото нарушение на трудовата дисциплина. Работодателят е...

Молба за платен отпуск преди напускане

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Експерт”, бр. 12 от 2008 г. Стефанка Симеонова - консултант в МТСП, отговаря на въпроса как се определя на колко дни платен отпуск за годината има право дадено лице и може ли да се пусне молба за такъв отпуск, след като вече лицето е подало мо...

Задължителност за подписване на длъжностна характеристика

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В “Труд и работна заплата” - месечен бюлетин на сп. “Актив”, бр. 48 от декември 2008 г. Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса длъжен ли е работникът или служителят да се е подпише под даденото му изменение на длъжностната характеристи...

№ 94ММ/315 от 25.09.2008 г. - ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г.

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

ОТНОСНО: Трудов стаж на неработещите жени майки и осиновителки се признава на жените майки и осиновителки, които са родили или осиновили деца след 31.12.1967 г. Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на неработещите жени майки и оси...

№ 24-00-3 от 22.01.2009 г. - ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

Указание ОТНОСНО: Измененията и допълненията за 2009 година в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигурява...

Сключване на граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Въпрос: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работник, който е пенсионер. Поради производствени причини осъществяваме съкращаване в щата и във връзка с това сме му връчили предизвестие за освобождаване. Може ли след прекратяване на тр...

Уволнение на бременна работничка

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

Въпрос: На 01.10.2008 г. назначих на работа бременна работничка с термин 07.06.2009 г. при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1. Поради рязкото намаляване обема на работата ми се налага да освободя няколко работнички, за да запазя п...

База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2009 г.

В бр. 1 на сп. "Труд и право" от 2003 г. Емилия Банова, главен експерт-юрист в КНСБ, дава отговор във връзка със следния въпрос: От 27.12.2002 г. лице е освободено от работа поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 01.01....