начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г. > Минимален осигурителен доход по осн...
в. Седмичен законник
бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2013 г.

   Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г.
   Забележки:

   1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, ко...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.