начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 16, 16 - 31 август 2017 г. > Данъчен календар 1 - 15 септември 2...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.


Данъчен календар 1 - 15 септември 2017 г.

   До 10-ти септември:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът з...