начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Министерски съвет бр. 32/2017 г.
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Министерски съвет бр. 32/2017 г.

   Съкращава се срокът за произнасяне по заявленията за обезщетяване на лица с жилищнокомпенсаторни записи. Правителството прие промени в Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имот...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис