начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Министерски съвет бр. 32/2017 г.
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Министерски съвет бр. 32/2017 г.

   Съкращава се срокът за произнасяне по заявленията за обезщетяване на лица с жилищнокомпенсаторни записи. Правителството прие промени в Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имот...