начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Данъчна основа и данъчна ставка. Де...
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

   Национална агенция за приходите

   I. Определяне на данъчната основа
Съгласно общото правило на чл. 215а, ал. 1 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО е сумата на ра...