начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г. > Държавен вестник в бр. 18 от 2017 г...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.


Държавен вестник в бр. 18 от 2017 г.

   ДВ, бр. 75 от 15.9.2017 г.
Народно събрание
Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията
Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
Закон за ратифициране на Ме...