начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г. > Държавен вестник бр. 36/2017 г.
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.


Държавен вестник бр. 36/2017 г.

   ДВ, бр. 70 от 29.8.2017 г.
Министърът на финансите подписа Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните пр...