начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г. > Държавен вестник в бр. 22 от 2017 г...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.

Държавен вестник в бр. 22 от 2017 г.

   ДВ, бр. 88 от 3.11.2017 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
Президент на Републиката
Указ № 219 за награждаване на проф. Владко Тодоров Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Ме...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.