начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г. > Данъчен календар 1 - 15 декември 20...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.


Данъчен календар 1 - 15 декември 2017 г.

    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на...