начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 44, 4 - 10 декември 2017 г. > Лизинг
в. Седмичен законник
бр. 44, 4 - 10 декември 2017 г.

Лизинг

   Национална агенция за приходите

   Същност
Основното съдържание на лизинговите сделки е прехвърлянето на права за ползване на активи за определен срок срещу възнаграждение.
Лизингов договор - споразумение, по силата н...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.