начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Държавен вестник в бр. 24 от 2017 г...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Държавен вестник в бр. 24 от 2017 г.

   ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Закон за изменение и доп...