начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Народно събрание бр.1/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


Народно събрание бр.1/2018 г.

   Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” може да подава искова молба до съда за откриване на производство по несъстоятелност при изискуеми и неизпълнени за повече от два месе...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск