начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г. > Минимален осигурителен доход по осн...
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.


Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.

   (с налагане на административно увеличение от 3,9% и минимална работна заплата за 2018 г. 510,00 лв.)
Приложение № 1 към чл. 9, т. 1

  ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис