начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г. > Държавен вестник в бр. 2 от 2018 г.
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2018 г.


Държавен вестник в бр. 2 от 2018 г.

   ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.
Народно събрание
Закон за изменение на Закона за народните читалища
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис