начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г. > Държавен вестник в бр. 4 от 2018 г.
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.

Държавен вестник в бр. 4 от 2018 г.

   ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г.
Народно събрание
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Закон за изменение на Закона за собствеността
Решение за попълване състава на Комисията по тран...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.