начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г. > Държавен вестник в бр. 4 от 2018 г.
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.

Държавен вестник в бр. 4 от 2018 г.

   ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г.
Народно събрание
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Закон за изменение на Закона за собствеността
Решение за попълване състава на Комисията по тран...

За да четете този материал, моля, въведете парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.