начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г. > Данъчен календар 1 - 15 март 2018 г...
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2018 г.


Данъчен календар 1 - 15 март 2018 г.

   До 10-и март
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участ...