начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 10, 12 - 18 март 2018 г. > Народно събрание бр.10/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 10, 12 - 18 март 2018 г.


Народно събрание бр.10/2018 г.

   Парламентът прие окончателно промени в Закона за насърчаване на инвестициите. За да се насърчат инвестициите в дълготрайни активи, се предвижда най-малко 80 на сто от приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са от икономически дейности.