начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г. > Краткосрочни обезщетения и помощи -...
в. Седмичен законник
бр. 12, 26 март - 1 април 2018 г.


Краткосрочни обезщетения и помощи - 2018 г.

   Национален осигурителен институт

   Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване?
Парични обезщетения за:
• Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и...