начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 6, 16 - 31 март 2018 г. > Данъчен календар 1 - 15 април 2018 ...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.


Данъчен календар 1 - 15 април 2018 г.

   До 10-ти април:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за уч...