начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г. > Народно събрание бр.14/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.


Народно събрание бр.14/2018 г.

   Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Обслужването на картовите плащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации и на техните подведомствени разпоредители с бюджет...