начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Данъчен календар 1 - 15 май 2018 г.
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


Данъчен календар 1 - 15 май 2018 г.

   До 10-ти май:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за учас...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис