начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Десет практически стъпки за прилага...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


Десет практически стъпки за прилагане на общия регламент за защита на данните

   Комисия за защита на личните данни

   Целта на настоящия документ е да подпомогне практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679). Той е чисто информационен, няма задължителен характер ...