начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Министерски съвет бр. 18/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.

Министерски съвет бр. 18/2018 г.

   Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в регистъра, въз основа на ел...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.