начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Държавен вестник бр. 18/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.

Държавен вестник бр. 18/2018 г.

   ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г.
Народното събрание прие Закон за мерките срещу изпирането на пари.
Правителството прие Постановление № 40 от 22 март 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съв...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.