начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Държавен вестник бр. 18/2018 г.
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.


Държавен вестник бр. 18/2018 г.

   ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г.
Народното събрание прие Закон за мерките срещу изпирането на пари.
Правителството прие Постановление № 40 от 22 март 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съв...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис