начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 26, 2 - 8 юли 2018 г. > На вниманието на участници и възлож...
в. Седмичен законник
бр. 26, 2 - 8 юли 2018 г.

На вниманието на участници и възложители на обществени поръчки: Заплащането на санкцията не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

   Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

   Нарушения на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащане на санкцията, наложена от ИА ГИТ за тях. Към ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.