начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г. > Наредба за реда и начина за информи...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

   В сила от 01.01.2005 г.
Приета с ПМС № 362 от 29.12.2004 г.
Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.