начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г. > Данъчен календар 1 - 15 август 2018...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Данъчен календар 1 - 15 август 2018 г.

   До 10-ти август:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за у...