начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г. > Министерството на правосъдието публ...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2018 г.


Министерството на правосъдието публикува образци за съобщение от съда до кредиторите и длъжниците във връзка с изпълнителното производство

   Министерството на правосъдието

   Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане четири проекта на образци на съобщения във връзка с изпълнителното производство по Гражданско процесуалния кодекс.
Новите об...