начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 16, 16 - 31 август 2018 г. > Държавен вестник в бр. 16 от 2018 г...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2018 г.

Държавен вестник в бр. 16 от 2018 г.

   ДВ, бр. 54 от 29.6.2018 г.
Народно събрание
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяван...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.