начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г. > Данъчен календар 1 - 15 декември 20...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

Данъчен календар 1 - 15 декември 2018 г.

   До 10-ти декември:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.