начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г. > Държавен вестник в бр. 24 от 2018 г...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

Държавен вестник в бр. 24 от 2018 г.

   ДВ, бр. 82 от 5.10.2018 г.
Народно събрание
Решение за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.