начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 1, Януари 2019 г. > Закон за данък върху добавената сто...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2019 г.

Закон за данък върху добавената стойност

   В сила от 01.01.2007 г.
Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.