начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 19, 13 - 19 май 2019 г. > Данъчно третиране на договори за оп...
в. Седмичен законник
бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг съгласно Mеждународните счетоводни стандарти при лизингополучатели

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   I. Мотиви за промяната
Промяната е продиктувана от влизането в сила от 01.01.2019 г. на новия МСФО 16 Лизинг и от необходимостта от еднакво данъчно третиране, независимо от това дали данъчно задължените лица прилагат като счетоводна база Междун...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.