начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г. > ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г.
в. Седмичен законник
бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г.

   Народното събрание прие:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.