начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г. > ДВ, бр. 41 от 21.5.2019 г.
в. Седмичен законник
бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

ДВ, бр. 41 от 21.5.2019 г.

   Народното събрание прие:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.
2. Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз.
3. Закон за изменение и допълнение ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.