начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г. > Държавен вестник в бр. 23 от 2019 г...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.

Държавен вестник в бр. 23 от 2019 г.

   ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федер...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.