начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 1, Януари 2020 г. > Закон за корпоративното подоходно о...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.

Закон за корпоративното подоходно облагане

   В сила от 01.01.2007 г.
Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.