начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 3, Март 2018 г. > ДДС № 10 от 28.12.2017 г. Относно: ...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДДС № 10 от 28.12.2017 г. Относно: Определяне на срокове за извършване на инвентаризация в бюджетните организации

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

   С това указание се определят сроковете за извършване на инвентаризация от бюджетните организации. Указанието се издава на основание на чл. 66 от Закона за счетоводството.
1. Активите и пасивите в бюджетните организации се инвентаризират в следн...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис