начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 8, Юни 2020 г. > № 94-Г-80 от 05.06.2019 г. ОТНОСНО:...
сп. Български законник
бр. 8, Юни 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-Г-80 от 05.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доставка на услуга по предоставяне на софтуер (пеймънт гейтуей), чрез който се извършва заплащане на стоки с виртуална валута, и по обмен на виртуална валута в долар/евро

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 94-Г-80/04.02.2019 г., е представена следната фактическа обстановка:
Дружество, установено в България и регистрирано по ЗДДС лице (българско дружество), разработва софтуер и предоставя услу...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 8, Юни 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Специализирани
семинари

2020 / 2021


АБОНАМЕНТ С ОТСТЪПКИ!