начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г. > За някои специфики в уредбата на „д...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.


За някои специфики в уредбата на „допълнителните условия“ за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация

Андрей Александров – доктор по трудово и осигурително право

   С приемането на Закона за държавния служител през 1999 г. беше поставено начало на тенденцията към отделяне и разграничаване на правото на държавна служба от трудовото законодателство. Въпреки че в много свои разпоредби Законът за държавния служител ...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...