начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г. > Данъчно облекчение, представляващо ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.


Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: ООД, регистрирано като земеделски производител, декларира в ГДД за 2015 г. 60% преотстъпване на корпоративен данък в размер на 3151,37 лв. за закупуване на нова земеделска техника. Дружеството отговаря на всички условия, за да ползва преотстъ...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...