начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г. > Връщане на лизингов актив
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.


Връщане на лизингов актив

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор

   Въпрос: Върнат е лизингов актив – автомобил. Следва ли за него да се приложи чл. 66 от ЗКПО във връзка с преобразуване на финансовия резултат - т. 2 от приложение V на ГДД.
При закупуване на автомобила чрез финансови лизинг същият е заведен кат...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...