начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г. > Консолидираните финансови отчети и ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.


Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

   Въпрос: Подлежи ли на независим финансов одит ГФО на българско ООД, което е дъщерно на чуждестранно АД от ЕС. Българското ООД не е предприятие майка и няма дъщерни дружества. Предприятието майка е чуждестранното АД от ЕС, което изготвя консолидиран о...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...