начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г. > Изпращане извън територията на стра...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.


Изпращане извън територията на страната материали, които ще използвате в дейността си на територията на други държави членки или в трети страни

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Дружеството ни извършва професионални услуги в областта на телекомуникациите за наш клиент от САЩ на територията на европейски и трети страни.
За целта наши специалисти се командироват в тези страни. Във връзка с работата им са необходи...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис