начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г. > За документирането на неустойките с...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.


За документирането на неустойките с обезщетителен характер не се издава данъчен документ

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: Фирмата ни е сключила договор за доставка и монтаж на хладилно оборудване с българска търговска верига. Хладилното оборудване е доставено и монтирано. При първоначалната му работа е допуснат брак на хранителни стоки. Нашата фирма се е съгласи...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис