начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 8, Август 2017 г. > Данъчно третиране на цесия
сп. Български законник
бр. 8, Август 2017 г.


Данъчно третиране на цесия

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Физическо лице с договор за цесия от 2016 г. прехвърля на фирма А свое вземане от фирма Б в размер на 500 000 лв. главница и лихва 80 000 лв. Срещу вземането цесионерът се задължава да заплати на цедента цена, както следва: 70% от събраната г...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...