начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 16, 16 - 31 август 2017 г. > Особени случаи за корекции на данъч...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.


Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са особените случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА?
Понякога в стопанската практика се осъществяват доставки при комбинации от обстоят...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис