начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 16, 16 - 31 август 2017 г. > Данъчно третиране на разходи
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.


Данъчно третиране на разходи

Валентина Гекова, данъчен експерт

   В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, чиято дейност е свързана със строителство, има купени за фирмата 10 SIM карти за мобилни услуги. За тях плаща такси за месеч...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...